Main Content

About Waspwriting Press

Waspwriting Press started up on 8th of October 2018. It's run by me, Hanne Frey Husø. I'm a papermaker, animator and book artist - and gardener. Working with handmade paper for twenty years, I get more and more fascinated by cellulose - a material made by plants by the process of photosynthesis. The paper is the traditional carrier of information throughout human history, and thanks to paper we have been able to store texts that tell the story of our history and anscestors. One would think that paper was the discovery of humans, but in fact, humans were not the first to discover paper: the wasp was the first papermaker in history. Chewing wood and spitting it out to form its intricate nest - made of paper.

Inspired by plants and wasps, I make texts grow on handmade paper. Sometimes quoting other authors building up a vegetable world of handmade paper, letterpress, calligraphy - and animation.


ABOUT HANNE FREY HUSØ

I have a master in textiles from the National College of Art in Oslo. I never became a friend with the loom, so I headed down to the cellar where there was a hollander, a paper beater. I started to make paper instead of weaving. In addition, I have studies in Literature with an emphasis on Book history and Literature and Technology. I also have some studies in Informatics from the University of Oslo, and Animation from the Universitycollege of Østfold. I have a specialization as historical gardener and pt. study Artist's Book at Grafikskolan in Stockholm. I have followed several courses in bookbinding and held courses myself in animation and papermaking.

I have worked in a library and a bookstore, and early on became interested in the book as an aesthetic object. Reading has been a major interest for me from childhood and I cherish the written words in books. But books are more than pure texts. They are also paper, cardboard and thread - although the thread only become visible when you tear a book apart or bind it yourself.

Om Waspwriting Press

Waspwriting Press startet opp den 8. oktober 2018. Forlaget er drevet av meg, Hanne Frey Husø. Jeg er papirmaker, animatør og bokkunstner - og også gartner. Ettersom jeg har arbeidet med håndlaget papir i tjue år, blir jeg mer og mer fascinert av cellulose - et materiale laget av planter ved hjelp av fotosyntesen. Papiret har gjennom historien vært den viktigste informasjonsbærer og har sikret at vi har kunne lagre og oppbevare tekster om menneskets historie og om våre forfedre. Siden papiret har vært så viktig for oss mennesker, skulle man tro vi oppdaget det først. Men faktisk var vepsen den første papirmakeren: den tygger treverk og spytter det ut og former sitt komplekse bol - laget av papir.

Inspirert av planter og veps, skriver jeg tekster som gror fram på håndlagde papirer. Enkelte ganger siterer jeg andre forfattere og bygger opp en vegetabilsk verden av håndlaget papir, boktrykk, kalligrafi - og animasjon.


OM HANNE FREY HUSØ

Jeg har hovedfag i tekstil fra Kunsthøgskolen i Oslo. Jeg ble aldri noen god venn med veven, så jeg gikk ned i kjelleren der det stod en hollender og begynte å lage papir i stedet. I tillegg har jeg studier i Litteraturvitenskap med hovedvekt på bokhistorie og litteratur og teknologi. Jeg har noen studier i informatikk fra Universitetet i Oslo, etterutdanning i animasjon fra Høgskolen i Østfold, spesialisering som gartner med antikvarisk kompetanse og går nå på Grafikskolan i Stockholm og studerer Artist's Book. Jeg har også fulgt flere kurs i bokbinding og annet - og har selv holdt en rekke kurs i animasjon og papirmakeri.

Jeg har arbeidet i bokhandel og på bibliotek og ble tidlig interessert i boken som et estetisk objekt. Fra jeg lærte å lese, har lesing vært en av hovedinteressene. Men boken er mer enn bare tekst. Den har også papirer, omslag, kolofon - og ikke minst er den bundet sammen av en tråd, som man ikke blir oppmerksom på før man eventuelt river en bok fra hverandre eller binder den selv.